WINKEL REGELGEVING

INTRODUCTIE

1. Dit reglement bevat de regels voor het gebruik van de online winkel van boleebox.com. Deze voorschriften zijn de voorschriften waarnaar wordt verwezen in art. 8 van de wet op het aanbieden van elektronische diensten.

2. De eigenaar van de online winkel van boleebox.com is Bolee Limited Liability Company gevestigd in Kobylniki 62-090 op ul. Szamotulska 7, ingeschreven in het National Court Register onder nummer 515140 met het NIP-nummer 7792422831, hierna "STORE" genoemd. Het service-adres is Kobylniki 62-090, ul. Szamotulska 7, e-mailadres is office@bolee.pl.

3. Deze voorschriften zijn gericht tot alle gebruikers van de boleebox.com Online Store, zowel consumenten als ondernemers.

4. Dit Reglement specificeert de regels voor het registreren van een gebruiker en de regels voor het gebruik van een gebruikersaccount, de regels voor het plaatsen van bestellingen in de Winkel en de regels voor het sluiten van contracten voor de verkoop van Goederen.

5. Elke gebruiker van de Store kan op elk moment toegang krijgen tot de Voorschriften door op de link 'Voorschriften' op de website van de Winkel te klikken en de PDF-versie op te slaan op de drager van zijn keuze.

6. Informatie over producten die in de winkel worden aangeboden, zoals beschrijvingen, prijzen, vormen een uitnodiging om een ​​verkoopcontract te sluiten in de zin van art. 71 van het burgerlijk wetboek, in overeenstemming met de voorwaarden van de voorschriften.

7. Goederen in de winkel zijn gedetailleerd gemarkeerd. De website bevat met name informatie over de eigenschappen van het Goed, de prijs, het materiaal waarvan het is gemaakt, enz.

8. Foto's en presentaties van de aangeboden producten zijn het eigendom van de winkel en worden gebruikt om specifiek aangegeven producten te presenteren.

9. De beheerder van persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de uitvoering van de bepalingen van het Reglement is de Store. Persoonlijke gegevens worden verwerkt voor doeleinden binnen het toepassingsgebied en op basis van de principes uiteengezet in het privacybeleid gepubliceerd op de website van de online winkel. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig. Elke persoon wiens persoonlijke gegevens door de Store worden verwerkt, heeft het recht om hun inhoud te inspecteren en het recht om deze bij te werken en te wijzigen.

 

DEFINITIES

KLANT / GEBRUIKER - een natuurlijke, rechtspersoon of organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, met volledige capaciteit om rechtshandelingen uit te voeren, waaronder in de eerste plaats om aankopen te doen in de winkel.

STORE - verkoper, Bolee Sp. z o.o. met maatschappelijke zetel te Kobylniki 62-090 te ul. Szamotulska 7, eigenaar van de online winkel van boleebox.com.

WERKDAG - een dag tussen maandag en vrijdag, behalve op feestdagen.

NIEUWSBRIEF - een elektronische distributieservice aangeboden door de Store via e-mail, waarmee alle Gebruikers die deze gebruiken automatisch cyclische inhoud uit de Store ontvangen van de nieuwsbrief met informatie over Goederen, nieuwe producten en promoties in de Store.

GOEDEREN / PRODUCT - een item dat in de Store beschikbaar is en het aanbod van de store vormt en het onderwerp is van een Verkoopovereenkomst tussen de Gebruiker en de Store. REGLEMENTEN - dit reglement van de online winkel van boleebox.com.

ONLINE STORE - De winkel is beschikbaar op het internetadres: http://www.boleebox.com

VERKOOPOVEREENKOMST - een overeenkomst tussen de winkelgebruiker en de winkel Bolee Sp. z o.o. met hoofdkantoor in Dąbrówka.

CONSUMENTENRECHTENWET - de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Journal of Laws of 2014, item 827).

 

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE ONLINE STORE

1. Bolee Sp. z o.o. maakt het sluiten van contracten voor de verkoop van goederen via internet mogelijk.

2. Het verkoopcontract wordt gesloten tussen de winkelgebruiker en Bolee Sp. z o.o. gevestigd in Kobylniki.

3. De voorwaarde voor het gebruik van de winkel is dat de winkelregels zijn gelezen en geaccepteerd.

4. De gebruiker is verplicht om correcte, actuele en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken bij het plaatsen van de bestelling. Als onvolledige of onjuiste informatie wordt verstrekt, Bolee Sp. z o.o. behoudt zich het recht voor om het contract en de uitvoering van het contract in te trekken in het geval dat de verstrekte gegevens de succesvolle uitvoering van het contract verhinderen. De winkel zal proberen contact op te nemen met de klant vóór de definitieve weigering om de bestelling te verwerken om gegevens / informatie te verkrijgen waarmee de bestelling kan worden voltooid.

5. De Store neemt alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen die door de toepasselijke wetgeving zijn vereist om de persoonlijke gegevens van de klanten te beschermen, met name het voorkomen van ongeoorloofde verwerving en wijziging van gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt.

6. De klant die de winkel gebruikt, is verplicht om:

a) om geen wettelijk verboden inhoud aan te bieden of over te dragen;

b) gebruik de Store op een manier die de werking ervan niet verstoort en op een manier die niet belastend is voor andere gebruikers en de winkelbeheerder;

c) geen ongevraagde commerciële informatie in de Store verzenden en plaatsen.

 

DIENSTEN DIE ELEKTRONISCH ONLINE WINKEL WORDEN GELEVERD

1. De winkel biedt zijn klanten elektronisch beschikbare diensten, zoals:

a) online verkoopcontracten sluiten zonder een account aan te maken,

b) het gratis instellen van een gebruikersaccount in de winkel,

c) gratis genereren van boodschappenlijsten en verlanglijstjes na het aanmaken van een klantaccount,

d) maakt het bestellen van gratis commerciële informatie mogelijk met betrekking tot Goederen en Diensten aangeboden door de Winkel.

2. De gebruiker kan op elk moment zijn account annuleren en zijn wens intrekken om commerciële informatie te ontvangen die wordt beschreven in item "d" hierboven door een passende verklaring te sturen naar het e-mailadres: office@bolee.pl of per post naar het bedrijfsadres, dat wil zeggen Bolee Sp. z o.o., Kobylniki 62-090 ul. Szamotulska 7.

3. De in punt 1 hierboven beschreven elektronische diensten worden gratis verstrekt voor onbepaalde duur.

4. Technische voorwaarden voor het aanbieden van elektronische diensten door de Store zijn:

a) gebruik van een elektronisch apparaat (computer, tablet, smartphone) met toegang tot internet;

b) gebruik van een webbrowser (Internet Explorer, Safari, Opera, Firefox of andere);

c) met een actief e-mailaccount.

5. Klachten over diensten die elektronisch door de Store worden geleverd, kunnen door de Gebruiker per e-mail worden ingediend op het adres office@bolee.pl of per post op het adres van het bedrijf, dat wil zeggen Bolee Sp. z o.o., Kobylniki 62-090 ul. Szamotulska 7. De winkel stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de klacht zo snel mogelijk wordt verwerkt, maar niet langer dan 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de klacht.

6. De Store stelt voor om cookies en Javascript in uw webbrowser op te slaan. Door deze instellingen in te schakelen, kan de klant later worden geïdentificeerd in de winkel en zijn bewegingen op de websites van de winkel volgen. De klant kan op elk moment de optie voor het gebruik van cookies in de instellingen van de webbrowser uitschakelen.

 

CONCLUSIE VAN HET VERKOOPCONTRACT

1. Met de winkel kunt u als volgt bestellingen plaatsen voor de goederen die worden aangeboden in de winkel boleebox.com:

a) via de website van de Store (online), met behulp van de bestelprocedure,

b) per e-mail, het verzenden van een bestelling met een indicatie van geselecteerde goederen naar het e-mailadres: office@bolee.pl,

2. De winkel accepteert bestellingen die de klok rond online zijn, op alle dagen van de week. Bestellingen die op niet-werkdagen en op feestdagen worden geplaatst, worden verwerkt op de eerste werkdag na de dag waarop de bestelling is geplaatst.

3. De klant kan een bestelling plaatsen zonder zijn gegevens permanent in de database van de winkel te hoeven registreren (zogenaamde aankopen zonder registratie).

4. De voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling is het invullen van alle vereiste contactgegevens die nodig zijn voor de effectieve verzending van de goederen of voor het systematisch genereren van een btw-factuur of een fiscaal ontvangstbewijs.

5. Om een ​​bestelling te plaatsen, moet u de goederen in de winkel selecteren, met name op het gebied van hoeveelheid, kleur, maat en vervolgens naar het "winkelmandje" gaan en vervolgens doorgaan met het bestelproces door de juiste vorm van betaling en levering te selecteren.

6. Tot de bevestiging van de selectie van de goederen met de knop "Bestellen en betalen", heeft de klant de mogelijkheid om de goederen in de bestelling te wijzigen en aan te passen, evenals contactgegevens voor verzending of factuur. De goedkeuring door de klant van de bestelling met behulp van de knop "Bestellen en betalen" komt neer op acceptatie van de verplichting om de prijs van de goederen en hun verzendkosten te betalen, waarvan de klant onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht voordat de bestelling wordt bevestigd.

7. De goedkeuring van de klant van de bestelling in overeenstemming met punt 6 hierboven vormt het aanbod van de klant aan Bolee Sp. z o.o. met betrekking tot het sluiten van het verkoopcontract, in overeenstemming met de inhoud van de bestelling en de voorschriften.

8. Op het moment dat de bestelling wordt geplaatst in overeenstemming met punt 6 hierboven, ontvangt de klant op het opgegeven e-mailadres een bericht met informatie over de bestelling, de hoeveelheid bestelde goederen, de waarde van de bestelling, het geselecteerde type levering en betaling, de duur van de bestelling en contactgegevens van de klant, winkel en ook informatie over de procedure voor het indienen van klachten over goederen en over het recht van de klant om zich terug te trekken uit het verkoopcontract. De hierboven aangegeven e-mail bevestigt dat de winkel het door de klant ingediende aankoopaanbod heeft ontvangen.

9. De winkel stuurt een bevestiging van acceptatie of weigering om het aanbod van de klant elektronisch te accepteren ("Bevestiging van de voltooiing van de bestelling en verzending") of weigering om het aanbod van de klant te accepteren op het door hem opgegeven e-mailadres. Na ontvangst van het bovenstaande bevestiging wordt gesloten tussen de Klant en Bolee Sp. z o.o. contracten voor de verkoop van goederen besteld door de klant.

10. Het verkoopcontract wordt in het Pools gesloten, in overeenstemming met deze voorschriften en de bestelling geplaatst door de klant.

11. De winkel behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren als onderdeel van een verkoopcontract als: de contactgegevens van de koper onnauwkeurig zijn zodat ze de levering van de goederen verhinderen, de transactie niet is geautoriseerd in het elektronische betalingssysteem PayU of PayPal of de betaling voor de bestelling niet is uitgevoerd in periode van 3 werkdagen vanaf het plaatsen van de bestelling.

 

LEVERING EN INZAMELING VAN GOEDEREN

1. Gekochte goederen worden afgeleverd op het adres dat door de klant in de bestelling is aangegeven. De deadline voor het voltooien van de bestelling wordt naar de klant gestuurd in het besteloverzicht.

2. De geschatte levertijd van de bestelde goederen aan de klant hangt af van de specificiteit van het goed en wordt gespecificeerd op de subpagina van het goed.

3. Het begin van de bestelling kan worden uitgesteld totdat het bedrag op de bankrekening van de winkel wordt gecrediteerd met het bedrag van het verkoopcontract, inclusief de kosten van de goederen en mogelijke levering.

4. Bestellingen die in de winkel worden geplaatst, worden uitgevoerd in de lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van plaatsen als: de Canarische eilanden, Ceuta, Melilla, Busingen (Duitsland), Montenegro, Kosovo, Hooglanden, Skye, Orkney (Orkney-eilanden), Sheltand (Shetland), Oban, Arran, Vaticaan, San Marino en Livigno en Campione d'Italia.

5. Op het grondgebied van de Republiek Polen worden de goederen aan de klant geleverd via het expeditiebedrijf DPD Poland Sp. z o. o.

6. Alle zendingen worden uitgevoerd door een verzekerde koerier na acceptatie van de voorwaarden aangeboden door de koerier.

7. Voor bestellingen die in de Republiek Polen worden uitgevoerd met een waarde van meer dan 10.000,00 (in woorden: tienduizend) zloty's, worden bestelde goederen verzonden op kosten van de winkel. Anders zijn de verzendkosten voor de gekochte goederen 150,00 (in woorden: honderdvijftig) zloty in de Republiek Polen of 400,00 (in woorden: vierhonderd) zloty in de landen die tot de Europese Unie behoren, rekening houdend met de uitzonderingen van punt 4 hierboven. Gedetailleerde informatie over logistieke kosten wordt gespecificeerd bij een aankoop in het aankoopformulier. De klant wordt ook op de hoogte gebracht van alle verzendkosten voordat de bestelling wordt bevestigd. Voor elk verzonden product is een aankoopbewijs (kwitantie of btw-factuur) bijgevoegd, evenals een ruil- / retourformulier voor de goederen, als de klant recht heeft op een dergelijke ruil en de goederen niet zijn voorbereid op de individuele, gepersonaliseerde bestelling van de klant.

8. De kosten voor het retourneren van goederen na het intrekken van het verkoopcontract zijn ten laste van de klant.

9. De winkel richt zijn activiteiten niet buiten het grondgebied van de Republiek Polen, maar biedt klanten alleen de mogelijkheid om een ​​lidstaat van de Europese Unie aan te wijzen als plaats van levering, onder de voorwaarden die in punt 4 hierboven zijn uiteengezet.

10. De winkel biedt de mogelijkheid om goederen buiten de lidstaten van de Europese Unie te leveren, maar in dit geval vindt de verkoop individueel plaats door het directe contact van de gebruiker met de winkel en worden de individuele kosten van levering van de goederen bepaald.